Seminární listy pro studenty LS - Listy Sociologie životního stylu

Seminární listy pro studenty jsou pracovními podklady, studijními materiály k tématům přednášek kurzu o sociologii životního stylu, obsahujícími informace typu definic, bibliografických údajů, klasifikací, typologií, přehledů, schémat, biografií i bibliografií sociologů životního stylu, klíčových momentů apod.. Jak je patrné, jde o buď informace, u nichž velmi záleží na přesnosti, kterou zapsání podle poslechu mluveného slova ne vždy zaručí, nebo by jejich zaznamenávání zbytečně zdržovalo přednášku a její studentský záznam. 

Seminární listy jsou určitou variantou tzv. pracovních sešitů v distančním studiu, něco jako písemná prezentace přednášky s tím, že prezentace studentům zůstává v písemné podobě pro potřeby zkoušky, referátů i orientace pro vlastní podrobnější studium jednotlivých témat i mimo kurz. 

Na Listy "prvního" kurzu Sociologie životního stylu (SŽS) volně navazují Listy z následujícího "druhého" kurzu Diferenciace životního stylu (DŽS) (obojí obsahově tvoří jeden celek, byť formálně jde o dva relativně samostatné kurzy) - Listy SŽS zůstávají uloženy v tomto bloku až do začátku dalšího dvojkurzu (v zájmu možnosti využití informací z Listů "prvního kurzu" i při přípravě na zkoušku ke "druhému" kurzu).

 

Seminární listy tohoto semestru ke stažení: 

SŽS Listy 1a Živ.styl-způsob jako předmět zkoumání (2017-18).doc (65024)
SŽS Listy 1b Schéma živ. stylu (2017-18).doc (34304)
SŽS Listy 2 Socg. a živ.styl (2017-18).doc (49664)
SŽS Exkurz 1 (Listy 2) Socg. jako věda a soc.zkušenost ind. (2017-18).doc (55296)

SŽS Listy 3 Vývoj zkoumání živ. stylu v socg. (2017-18).doc (44544)

SŽS Exkurz 2 (Listy 3) Bernard Bolzano (2017-18).docx (43684)
SŽS Exkurz 3 (Listy 3) Max Weber (2017-18).docx (33046)
SŽS Exkurz 4 (Listy 3) Bernard Cathelat (2017-18).docx (82082)
SŽS Exkurz 5 (Listy 3) J.K.Galbraith (2017-18).doc (53248)
SŽS Exkurz 6 (Listy 3) W.W.Rostow (2017-18).docx (189322)
SŽS Exkurz 7 (Listy 3) Každodennost (2017-18).doc (61440)
SŽS Exkurz 8 (Listy 3) Pierre Bourdieu (2017-18).doc (62464)
SŽS Listy 4 Terminologická triáda (2017-18).doc (44544)

SŽS Exkurz 9 (Listy 4) K.Honzík a živ.sloh (2017-18).doc (76288)

SŽS Listy 5 Živ.úroveň - vymezení a pojetí (2017-18).docx (26871)
SŽS Listy 6 Chudoba a živ.minimum (2017-18).doc (79360)
SŽS Listy 7 Spotřeba (2017-18).doc (42496)
SŽS Listy 8 Nákupní chování (2017-18).doc (74240)
SŽS Listy 9 Hodnoty a hodnotové orientace (2017-18).doc (59392)
SŽS Listy 10 Kvalita života (2017-18).doc (45056)
SŽS Listy 11 Kvalita života (modely)(2017-18).docx (39006)
SŽS Listy 12 Postmaterialismus - Inglehart (2017-18).doc (51200)
SŽS Listy 13 Čas. dimenze živ. stylu (2017-18).doc (41472)
SŽS Listy 14 Práce a prac. doba (2017-18).doc (49152)
SŽS Listy 15 Vázaný čas (2017-18).doc (36352)
SŽS Listy 16 Volný čas - pojetí a realita (2017-18).doc (49152)
SŽS Listy 17 Sociologie volného času (2017-18).doc (53760)
SŽS Exkurz 10 (Listy 17) Dumazedier, Fourastié a biblio (2017-18).doc (45056)