Statě a jiné texty k tématice životního stylu

Následující statě jsou uváděny v této formě: kompletní bibliografický údaj v podobě oficiální citace (zde zpravidla vč. čísla ISBN) + VIZ odkaz na dokument ke stažení na těchto www). Statě jsou řazeny podle roku publikování v tištěné podobě, tzn. nejnovější stať je první.

 

Jana Duffková: Sociologie volného času. . In: J.Šubrt a kol.: Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha, Karolinum 2014.

(VIZ Duffková - Socg.volného času.doc (151040)

 

Jana Duffková: Domov. Stavba, 2008

(VIZ Duffková - Domov.doc (70 kB)

 

Jana Duffková: Životní způsob/styl a jeho variantnost (Malé zamyšlení nad tím, co všechno se může skrývat pod označením „alternativní životní styl“). In: Aktuální problémy životního stylu . Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta 2006; s. 79-90. ISBN 80-7308-131-8.

(VIZ Duffková - Živ. způsob-styl a jeho variantnost .doc (90 kB))

 

Jana Duffková: Homework, telework a spol. (neboli Příliš mnoho worků). In: Organizace, rozhodování, řád a změna. Acta Un.Car., Phil. et hist. 1-04, Studia sociologica XIV. AUC,  Phil. et hist. Praha: Karolinum 2006; s. 105-124. ISBN 80-246-1041-8.

(VIZ Duffková - Homework, telework a spol. .doc (222 kB))

 

Jana Duffková: Rámec základních předpokladů pro uplatnění tele(home)worku v České republice. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl - Sociologie, Prognostika a správa. Praha: Matfyzpres 2004; s. 216-238. ISBN 80-86732-35-5. 

(VIZ Duffková - Hometelework v ČR.doc (258 kB) )

 

Jana Duffková: Česká dovolená na konci 20. století. In: Aktér, instituce, společnost. Acta Un.Car., Phil. et hist., Studia sociologica XIII. AUC,  Phil. et hist. Praha: Karolinum 2003;  s. 165-189.  ISBN 80-246-0653-4.

(VIZ Duffková - Česká dovolená .doc (622,5 kB))

 

Jana Duffková: První a druhý domov. Vývoj české záliby v chataření a chalupaření z pohledu sociologie. Přítomnost léto 2002

(VIZ Duffková - Chataření a chalupaření .doc (51 kB))

 

Jana Duffková: Současná struktura mimopracovního času a její změny za posledních deset let. Data and Fakta, číslo 2-10, 2000 

(VIZ Duffková - Souč. struktura mimoprac. času v ČR.doc (111 kB))

 

Jana Duffková: Životní styl a počítače v domácnosti (Esejistické poznámky). In: Acta Un.Car., Phil. et hist., Studia sociologica XI. AUC,  Phil. et hist. Praha: Karolinum 1996

 (VIZ Duffková - Živ. styl a pc v domácnosti .doc (118 kB)