Agenda Diferenciace živ.stylu

 

"Relativně druhý" kurz k otázkám životního stylu v zimním semestru 2018/19 "Diferenciace životního stylu" - sylaby, témata referátů, otázky

 

- základní sylabus kurzu VIZ Diferenciace v živ. stylu (Duffková) - syl.ZS 2018-19.doc (68608)

- témata referátů a písemných prací zde nejsou navrhována, protože v rámci obecnějších okruhů kurzu si konkrétní téma vybírá a formuluje každý student sám 

- určitým vodítkem při zpracování a shrnutí prezentace by mělo být orientační schéma klíčových momentů životního stylu zvolené "skupiny" (VIZ DŽS - orientační momenty ref.-prez. (ZS 2018-19).docx (70080)), které bude součástí podkladů pro závěrečnou seminární komparaci 

- harmonogram referátů VIZ (Harmonogram prezentací DŽS v LS 2018-19.docx (15942) 

- otázky k Sociologii životního stylu VIZ DŽS - otázky ZS 2018-19.doc (39936)