OD AK.ROKU 2015/16 SE VÝUKA NA OBORU MEDIÁLNÍCH STUDIÍ REALIZUJE PODLE NOVÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU, KDE UŽ NENÍ ÚVOD DO SOCIOLOGIE ZAŘAZEN (v zájmu co největšího objemu kurzů specializovaných vysloveně na mediální studia).