Volný čas jako realita - letní semestr 2014/15

Výběrový kurz s názvem Volný čas jako realita rozvíjí jeden z velice důležitých okruhů životního stylu - svým způsobem tedy navazuje na oba kurzy povinného penza bakalářského studia sociologie k životnímu stylu (Sociologie životního stylu - Diferenciace životního stylu). Nicméně jejich absolvování není v žádném případě podmínkou zápisu do tohoto volitelného kurzu - podle složení studentů přihlášených do kurzu bude na jeho začátek zařazen kratší či delší úvod o problematice volného času, který vyrovná k tématu potřebné znalosti studentů bez absolvování kurzů k životnímu stylu se znalostmi těch, kteří je absolvovali. Těžištěm kurzu Volný čas jako realita budou - už podle jeho názvu - významné aktivity volného času realizované v praxi.