Vedení studentských odborných (sociologických) písemných prací

Tento blok informací se týká všech studentských odborných písemných prací, kde figuruji coby vedoucí, event. konzultant - tedy jak prací vypracovávaných v rámci některého mého kurzu, tak prací "bez výuky", tj. bakalářských, diplomových, rigorózních či postgraduálních (doktorandských).

Pro všechny studenty a práce bez výjimky platí UPOZORNĚNÍ (3 varování pro studenty k pís. pracím .doc (29696) - technické problémy: text vložím znovu co nejdříve), na němž mohu každý rok měnit vlastně pouze datum - některé ne příliš pozitivní "rituály" realizují každý rok znovu a znovu nově přicházející studenti (a opakují někteří nepoučitelní "služebně starší i staří" studenti).

Témata písemných prací (event. referátů) pro jednotlivé kurzy jsou součástí agendy příslušné výuky (VIZ příslušné bloky těchto www stránek s každoročně inovovanou agendou); prezentace v rámci nepravidelně realizovaného Semináře k bakalářským a diplomovým pracím jsou založeny na jiném principu výběru tématu.

Navrhovaná a vypisovaná témata pro práce bakalářské a diplomové jsou uveřejněna zde (VIZ ... co nejdříve aktualizuji). Samozřejmě, jedná se o témata široká a obecně formulovaná, aby je každý ze studentů mohl konkretizovat podle svého zájmu, je možné i různá témata propojovat. Je možné i přijít s tématy jinými, "individuálními", které by ovšem alespoň rámcově souvisely s mými odbornými zájmy (abych mohla studentovi opravdu pomoci).

Projekty prací rigorózních a postgraduálních bývají součástí už přihlášek k danému typu studia a jsou založeny na předchozím hlubším individuálním zájmu studentů, takže vypisovat speciální témata jen pro tento účel je zbytečné - předběžnou inspirací pro uchazeče o rigorózní či postgraduální studium však mohou být návrhy témat pro ostatní písemné práce. 

Základní informace k zásadám vypracovávání písemných odborných textů platných pro všechny typy odborných (a to nejen sociologických) prací je možné nalézt v bloku Info gramotnost pro sociology.