Průvodce strukturou sekce Sociologické varia

Kategorie "varia" bývá obvykle "vznešenějším" označením pro pelmel, pro to, co se nevešlo do jiné "škatulky" (vždycky něco zbývá) - varia je prostě varia a těžko se dá předem přesně říci, co konkrétně bude obsahovat.

Prozatím se tato sekce zaměřuje na informace o sociologii jako takové - z nejrůznějších hledisek: přinejmenším prozatím z hlediska Statí a jiných textů (k sociologii), Základní literatury k sociologii, Informačních zdrojů pro sociology a Linek k sociologii. (Jednotlivé části se budou naplňovat až postupně.)

"Varia" je nejen obsah, ale i předpokládáný okruh adresátů: od ne-studentských zájemců o sociologii (nabídka různých možností a prostředků, kde a jak se informovat o sociologii na různých úrovních hloubky zájmu o sociologii) přes uchazeče o studium sociologie (orientace pro přípravu na přijímací zkoušky) až po stávající studenty oboru sociologie nebo kurzu sociologie na jiném oboru.

Ovšem pozor: v žádném případě zde uveřejňované informace nemohou (a ani nechtějí) plnit roli obsahového úvodu do sociologie, nemohou (a ani nechtějí) nahradit studium literatury např. pro přijímací zkoušky - mohou maximálně potenciálnímu sociologovi nabídnout základní orientaci a možné nasměrování na obsahové informace.

Všechny přehledy zdrojů informací, literatury, internetových stránek a dalšího se budu snažit průběžně doplňovat - v situaci informační exploze však, samozřejmě, nelze očekávat, že by tyto seznamy mohly být někdy úplné (snad jen zhruba reprezentativní).

Všechny tyto přehledy budou moci ovlivňovat sami čtenáři a uživatelé: v každé z těchto sekcí bude na konci umístěna jakási "sociologická samoobsluha", kdy bude možné jednak připojovat další (informační) zdroje, (knižní) tituly a (internetové) adresy, jednak všechny stávající komentovat a hodnotit, případně doporučovat či nedoporučovat svým kolegům a dalším zájemcům.