"Relativně první" kurz k otázkám životního stylu v letním semestru "Sociologie životního stylu" - sylaby, témata referátů, otázky

 

- základní sylabus kurzu VIZ Duffková - Socg.živ.stylu - syl. LS.doc (51200)

- témata referátů/prezentací a písemných prací VIZ 

otázky k Sociologii životního stylu VIZ  SŽS - otázky.doc (44032)