Průvodce strukturou sekce Sociologie a Diferenciace životního stylu

 

Obsah v této sekci má tři hlavní oblasti:

 

A) životní styl jakožto objekt studia a výuky

- momentálně se každoročně v letním semestru realizuje kurz Sociologie životního stylu a v zimním semestru volně navazující kurz Diferenciace životního stylu (Agenda Sociologie životního stylu - Agenda Diferenciace životního stylu) - v příslušných virtuálních šuplících jsou uloženy především sylaby, témata referátů a písemných seminárních prací a otázky ke zkoušce, případně další organizačně-byrokratické dokumenty pro studenty aktuálního kurzu,

- k výuce se bezprostředně pojí coby studijní materiál Listy pro studenty příslušného kurzu (Listy Sociologie životního stylu - Listy Diferenciace životního stylu) - tedy e-verze pracovních podkladů, studijních materiálů k tématům přednášek (obsahujících vybrané základní informace), které studenti dostávají v písemné podobě v průběhu kurzu,

- oba dva jednosemestrální kurzy jsou, pochopitelně, obsahově propojeny (byť jsou akreditačně-byrokraticky rozdělené do relativně samostatných částí - "obecné" a "konkrétní", diferenciační) a v kurzu druhém se nutně musím odvolávat na některé otázky z kurzu prvního, abych je nemusela opakovat, protože obecné je logicky velmi často důležité pro výklad konkrétnějšího - proto v zimním semestru ("relativně druhý kurz") zde ponechávám základní dokumentaci předchozího kurzu z letního semestru ("relativně první kurz"), aby se k probraným otázkám studenti mohli podle potřeby vracet,

- součástí výuky a studia životního stylu je také blok Studentské náměty jakožto jedna z cest, jak se mohou studenti podílet na vytváření a inovaci obsahu kurzu, podle toho, co je skutečně aktuálně zajímá.

Některé obecnější informace k výuce (týkající se rovněž kurzů Sociologie životního stylu a Diferenciace životního stylu) jsou zařazeny na jiných místech těchto www stránek: termíny zkoušek v sekci Výuka, konzultace, zkoušky atd., informace týkající se psaní písemných prací v sekci Písemné práce studentů.

 

B) statě k tématice sociologie (ovšem i diferenciace) životního stylu (Statě a jiné texty)

- jde o mé vlastní statě, které zde slouží především jako stručný nástin přednášek na některá témata: byly by de facto východiskem mých ústně přednesených přednášek, ale tím, že jsou uveřejněny na www k samostudiu studentů (jakožto součást kurzu a povinné literatury k němu), lze v realitě kurzu ušetřit čas a na přednáškách probírat témata, u nichž není dostatek sociologické literatury, přinejmenším v češtině (své vlastní stati jakožto studijní materiál používám také z důvodů nenarušování autorských práv kohokoli jiného),

- na pomezí mezi studijními podklady a "jinými texty" jsou v samostatné kolonce Aktuality k životnímu stylu, kam budu nejspíše pravidelně-nepravidelně vkládat odkazy na důležité či inspirující zprávy nebo přímo tyto zprávy samotné úzce související s životním stylem - půjde tedy o momenty reality, aktualizace, příklady, apod. (zdrojem informací zde budou často masmédia),

 

C) především odborných informačních zdrojů o sociologii životního stylu se týkají dvě složky, které se budou postupně rozrůstat a obohacovat: Biblio k sociologii životního stylu (přehledy literatury k sociologii životního stylu obecně i k jednotlivým dílčím problémům), a Linky k sociologii životního stylu (odkazy na podstatné či jinak sociologicky zajímavé internetové stránky na dané téma).

 

 

 

 

 

 

Neznáte někdo film nebo knihu (nebo jakoukoli jinou formu uměleckého či "uměleckého" vyjádření), kde by v jiné než úplně vedlejší roli vystupoval sociolog (nebo socioložka)?  

Pokud ano, ozvěte se, prosím, se svým příspěvkem v sekci Sociologické varia - stati a jiné texty (na konci průvodního textu), kde rovněž najdete vysvětlení souvislostí této otázky.

Obracím se na čtenáře těchto stránek - pokud někdo najde nějakou chybu nebo problém (z obsahového nebo technického hlediska), prosím, napište mi e-mail s alespoň stručnou poznámkou. Díky.