Průvodce strukturou sekce Sociologie kultury

 

Obsah v sekci Sociologie kultury má zatím - v návaznosti na výuku stejnojmenného kurzu  - připravené tři hlavní složky * :

 

* dokud nebude kurz realizován, bude "živý" jen jeden bloček, a to Statě a jiné texty

 

A) agenda výuky aktuálního kurzu Sociologie kultury (Agenda aktuálního kurzu)

- především sylaby, témata referátů a písemných seminárních prací a otázky ke zkoušce, případně další organizačně-byrokratické dokumenty pro studenty aktuálního kurzu,

- konkrétním obsahem bude tato složka naplněna až bude daný kurz realizován,

B) statě k tématice Sociologie kultury (Statě a jiné texty)

- jde o mé vlastní statě, které zde slouží především jako stručný nástin přednášek na některá témata: byly by de facto východiskem mých ústně přednesených přednášek, ale tím, že jsou uveřejněny na www k samostudiu studentů (jakožto součást kurzu a povinné literatury k němu), lze v realitě kurzu ušetřit čas a na přednáškách probírat témata, u nichž není dostatek sociologické literatury, přinejmenším v češtině (své vlastní stati používám také z důvodů nenarušování autorských práv kohokoli jiného),

C) listy pro studenty aktuálního kurzu Sociologie kultury (Listy pro studenty)

- e-verze pracovních podkladů, studijních materiálů k některým tématům přednášek (obsahujících vybrané základní informace), které studenti dostávají v průběhu kurzu,

- konkrétním obsahem bude i tato složka naplněna až bude daný kurz realizován.

Postupně by měla přibýt složka Biblio k sociologii kultury (přehledy literatury k sociologii kultury obecně i k jednotlivým dílčím problémům), Linky k sociologii kultury (odkazy na podstatné či jinak zajímavé internetové stránky na dané téma) a, pochopitelně, i složka Varia pro všechno ostatní týkající se sociologie kultury.

Některé obecnější informace k výuce (týkající se rovněž kurzu Sociologie kultury) jsou zařazeny na jiných místech těchto www stránek: rozvrh výuky a termíny zkoušek v sekci Výuka, konzultace, zkoušky atd., informace týkající se psaní písemných prací v sekci Vedení písemných prací studentů.