Seminární listy pro studenty ZS 2018/19 - Listy Diferenciace živ.stylu

Seminární listy pro studenty jsou pracovními podklady, studijními materiály k tématům přednášek kurzu o diferenciaci životního stylu, obsahujícími informace typu definic, bibliografických údajů, klasifikací, typologií, přehledů, schémat, biografií i bibliografií sociologů životního stylu, klíčových momentů apod.. Jak je patrné, jde o buď informace, u nichž velmi záleží na přesnosti, kterou zapsání podle poslechu mluveného slova ne vždy zaručí, nebo by jejich zaznamenávání zbytečně zdržovalo přednášku a její studentský záznam. 

Seminární listy jsou určitou variantou tzv. pracovních sešitů v distančním studiu, něco jako písemná prezentace přednášky s tím, že prezentace studentům zůstává v písemné podobě pro potřeby zkoušky, referátů i orientace pro vlastní podrobnější studium jednotlivých témat i mimo kurz. 

Listy "druhého" kurzu Diferenciace životního stylu (DŽS) volně navazují na Listy z předchozího "prvního" kurzu Sociologie životního stylu (SŽS) (obojí obsahově tvoří jeden celek, byť formálně jde o dva relativně samostatné kurzy) - proto i číslování Listů DŽS je navazující na listy SŽS, které zůstávají uloženy v tomto bloku pod hlavičkou Listy Sociologie životního stylu až do začátku dalšího dvojkurzu (v zájmu možnosti využití informací z Listů "prvního kurzu" i při přípravě na zkoušku ke "druhému" kurzu).

 
Přehled jednotlivých Listů DŽS: