Seminární listy pro studenty 2011/12

Seminární listy pro studenty jsou pracovními podklady, studijními materiály k tématům práce s vlastními informacemi a jejich prezentací, obsahujícími informace typu přehledů a seznamů, souhrnů principů, klasifikací apod. a ilustrační schémata. Jak je patrné, jde o informace, jejichž zaznamenávání by zbytečně zdržovalo výuku a studenti by se soustředili víc na zachycení formy (třeba schéma) než na obsah. 

Seminární listy k danému semináři mají dvě samostatné části: první je jakýmsi résumé vybraných momentů základů metodiky vědecké práce (určeno zejména pro studenty, kteří neabsolvovali kurz Seminář k metodice vědecké práce: Sociolog a (cizí) informace v I. ročníku) a druhá část se - po připomenutí otázek naznačených  v I.ročníku, na které bude Seminář k BP a DP bezprostředně navazovat - věnuje problémům probíraným aktuálně na těchto seminářích.

 

E-verze Listů připravená pro kurz v ak. r. 2011/12 bude zde ke stažení podle následujícího předběžného seznamu (průběžně doplňovaného podle postupu semestru a seminářů):  

 

* Seminární listy I.: Základy - VIZ Sem.BP a DP - Listy I. (základy a resumé)(2011-12).doc (124 kB)

* Seminární listy II.:

    - Připomenutí (str.1-6) - VIZ Listy II.(připomenutí) - Sem.k BP a DP (2010-11).doc (70,5 kB)

    - Sem.BP a DP - Listy II. 7-8 (2010-11).doc (53 kB)

    - Sem.BP a DP - Listy II. 9-10 (2011-12).docx (18,7 kB)

    - Sem.BP a DP - Listy II. 11-12 (2011-12).docx (20 kB)

    - Sem.BP a DP - Listy II. 13 (2011-12).docx (17,8 kB)

    - Sem.BP a DP - Listy II. 14 (2011-12).docx (16,8 kB)