Průvodce strukturou sekce Seminář k bakalářským a diplomovým pracím: Sociolog a (vlastní) informace 

Obsah v sekci Seminář k bakalářským a diplomovým pracím: Sociolog a (vlastní) informace má zatím dvě hlavní složky:

A) agenda výuky aktuálního kurzu Semináře k bakalářským a diplomovým pracím (Agenda aktuálního kurzu)  

- pozor: výuka tohoto volitelného kurzu je nepravidelná

- především sylaby a harmonogram prezentací studentů, případně další organizačně-byrokratické dokumenty pro studenty aktuálního kurzu,

B) listy pro studenty aktuálního kurzu Semináře k bakalářským a diplomovým pracím (Listy pro studenty)

- e-verze pracovních podkladů, studijních materiálů k některým tématům kurzu Seminář k bakalářským a diplomovým pracím (obsahujících vybrané základní informace), které studenti dostávají v průběhu kurzu.

 

Některé obecnější informace k výuce (týkající se rovněž kurzu Seminář k bakalářským a diplomovým pracím) jsou zařazeny na jiných místech těchto www stránek: rozvrh výuky a termíny zkoušek v sekci Výuka, konzultace, zkoušky atd., informace týkající se psaní písemných prací na dané téma v sekci Písemné práce studentů apod.