Průvodce strukturou sekce výuky informační gramotnosti pro sociology v I. ročníku oboru sociologie: Sociolog a (cizí) informace

 

 Poznámka o posluchačstvu semináře (coby povinného kurzu):

* stávající studenti jednooborového i dvouoborového magisterského studia, které v současnosti pouze dobíhá, by měli mít tento kurz dávno absolvovaný

  • studenti zahajující studium v ak.r. 2008/09 (dnes "opozdilci") mají rozvržení v semestrech následující:

      - jednooborová sociologie: zimní semestr (Seminář k metodice vědecké práce)

      - Socioekonomická studia: letní semestr (Volitelný předmět B)

      - kombinace demografie-sociologie: letní semestr (Speciální seminář k informační gramotnosti)

 

  • studenti zahajující studium od ak.r. 2009/10 (včetně) mají rozvržení v semestrech následující:  

      - jednooborová sociologie: zimní semestr (Seminář k metodice vědecké práce)

      - Sociologicko-ekonomická studia: letní semestr (pod názvem Speciální seminář k informační gramotnosti)

      - kombinace demografie-sociologie: letní semestr (pod názvem Speciální seminář k informační gramotnosti)

 

Studenti jiných oborů mohou daný kurz navštěvovat (jako volitelný) kterýkoli semestr ("horním stropem" účasti mimooborových studentů je, samozřejmě, kapacita učebny - studenti sociologie musí mít přednost).

 

 

Materiály uveřejňované v jednotlivých dokumentech v této sekci se budou vztahovat vždy jen k jednomu - právě probíhajícímu - semináři (vzhledem k výše zmíněnému chaosu v názvech různých akreditací raději pod shodným podtitulem Sociolog a (cizí) informace).

 

Obsah v této sekci má dvě hlavní složky:

A) agenda výuky aktuálního kurzu (Agenda aktuálního kurzu)

- především sylaby, témata referátů a písemných seminárních prací, případně další organizačně-byrokratické dokumenty pro studenty aktuálního kurzu,

 

B) listy pro studenty aktuálního kurzu (Listy pro studenty)

- e-verze pracovních podkladů, studijních materiálů k některým tématům kurzu (obsahujících vybrané základní informace), které studenti dostávají v průběhu výuky.

 

Některé obecnější informace k výuce (týkající se rovněž kurzu Vědecká práce a informační zdroje a Seminář k informační gramotnosti pro sociology) jsou zařazeny na jiných místech těchto www stránek: rozvrh výukypodmínky odevzdávání prací k zápočtu v sekci Výuka, konzultace, zkoušky atd., informace týkající se psaní písemných prací na dané téma v sekci Vedení písemných prací studentů apod.