Kurz Seminář k bakalářským a diplomovým pracím: Sociolog a (vlastní) informace 2011/12 - sylaby

 

Kurz Seminář k bakalářským a diplomovým pracím volně navazuje na Seminář k metodice vědecké práce: Sociolog a (cizí) informace (povinný kurz v I. ročníku) - absolvování prvního semináře však není podmínkou pro navštěvování semináře druhého (vztahuje se zejména na magisterské navazující studium).

Seminář je především kurzem volitelným - pouze studenti, kteří u mne píší svou bakalářskou nebo diplomovou práci mají jeho absolvování povinné (v individuálních konzultacích bychom stejně museli probírat tatáž témata, jimž je věnován tento seminář, a navíc je v semináři možnost konfrontace s názory jiných a diskuse s nimi). Podrobnější informace o tom, pod jakými kódy je seminář veden a tedy pod jakými kódy je možné si ho zapsat, jsou uvedeny v sylabech.

Daný kurz mohou navštěvovat podle svého zájmu i studenti jiných oborů.

  

Základní agenda kurzu pro studenty:

* sylabus (VIZ Duffková - Sem.k BP a DP (sylabus 2011-12).doc (45 kB))
harmonogram pro prezentace vlastních prací (VIZ bude doplněno po dohodě o termínech a pořadí)

 

V průběhu kurzu mají studenti k dispozici tzv. seminární listy (jednotlivé listy pro studenty aktuálního kurzu VIZ blok Listy pro studenty), tedy pracovní podklady ke kurzu se základními informacemi na téma jednotlivých přednášek/seminářů (základní vymezení, shrnutí principů, schémata apod.).

 

Dále mají studenti podle svých individuálních zájmů možnost prohlubovat si své teoretické a zejména praktické znalosti a dovednosti (jak číst rychleji, jak efektivně relaxovat, jak si upevňovat paměť, jak cvičit pozornost atd.) prostřednictvím samostudia literatury k základním tématům předpokladů a schopností úspěšné duševní činnosti - přehledy literatury VIZ blok Informace k informační gramotnosti.