Seminární listy pro studenty - letní semestr 2013/14

Seminární listy pro studenty jsou pracovními podklady, studijními materiály k tématům vědecké práce a informačních zdrojů/metodiky vědecké práce/informační gramotnosti pro sociology, obsahujícími informace typu přehledů a seznamů, souhrnů principů, klasifikací apod. a ilustrační schémata. Jak je patrné, jde o informace, jejichž zaznamenávání by zbytečně zdržovalo výuku a studenti by se soustředili víc na zachycení formy (třeba schéma) než na obsah. 

E-verze Listů připravená pro kurz v letním semestru ak. r. 2013/14 bude zde ke stažení podle následujícího předběžného seznamu (průběžně doplňovaného obsahem podle postupu semestru a seminářů - a samozřejmě také průběžně inovovaného a aktualizovaného):  

 

1. Hlavní okruhy podmínek a předpokladů úspěšné duševní/vědecké práce - Cizí inf. - Listy 1 (LS 13-14).doc (34304)

2. Time management ve vysokoškolském studiu - Cizí inf. - Listy 2 (LS 13-14).doc (43520)

3. Věda - sociální věda -  Cizí inf. - Listy 3 (LS 13-14).doc (59392)

4. Sociální zkušenost a sociologie -  Cizí inf. - Listy 4 (LS 13-14).docx (24444)

5. Sociologie jako věda, řemeslo, umění (i zábava) - Cizí inf. - Listy 5 (LS 13-14).docx (23543)

6. Základní činnosti procesu zpracovávání písemných odborných prací a role autora - Cizí inf. - Listy 6 (LS 13-14).doc (43008)

7. Volba tématu odborné písemné práce  - Hlavní směry a možnosti konkretizace tématu Cizí inf. - Listy 7 (LS 13-14).doc (39424)

8. Informační orientace v problematice Cizí inf. - Listy 8 (LS 13-14).doc (30208)

9. pavouk - bude doplněno naskenované (v písemné podobě předáno na výuce)

10. Možné návodné linie pro východisko schématu pavouka Cizí inf. - Listy 10 (LS 13-14).doc (32256)

11. Orientační přehled možných zdrojů informací Cizí inf. - Listy 11 (LS 13-14).doc (37376)