Studijní materiály 2014/15

Listy pro posluchače kurzu Úvod do sociologie coby podkladové studijní materiály (stručné či častěji podrobnější teze přednášky) a další doplňkové texty k samostudiu (moje specializované statě k tématu + zajímavé nebo polemické texty, evet. jejich konspekty či odkazy na jejich e-verze + případně odkazy na aktuální diskuze či události) jsou (budou) ke stažení zde podle následujícího seznamu:

 

Téma, přednáška a listy č. 1 - Sociologie jako věda

- teze přednášky VIZ Listy 1 Socg.jako věda (Úvod do socg. FSV 2014-15).doc (134656)

- doplňkový studijní text k tématu: Duffková: Sociolog jako hrdina - VIZ článek na těchto stránkách v sekci Sociologické varia (obecně a různě) - Statě a jiné texty (https://jana-duffkova.rubicus.com/state-a-jine-texty/)

 

Téma, přednáška a listy č. 2 - Kultura a populární / masová kultura ze sociologického pohledu

teze přednášky Listy 2 Kultura a popkultura (Úvod do socg. FSV 2014-15).doc (114176)

doplňkový studijní text k tématu:  U.Eco - Masová kultura (text k samostudiu)(konspekt).doc (49,5 kB)

 

Téma a přednáška č. 3 - Informace a nové informační a komunikační prostředky ze sociologického pohledu

teze přednášky Listy 3 Informace a spol. (Úvod do socg. FSV 14-15).doc (111104)

doplňkové studijní texty k tématu:

- Duffková:  Mnohovýznamovost ne/gramotnosti (Svět plný negramotných) - VIZ článek na těchto stránkách v sekci Sociologie kultury (https://jana-duffkova.rubicus.com/sociologie-kultury/state/)

- Duffková: Homework, telework a spol. (neboli příliš mnoho worků) - VIZ článek na těchto stránkách v sekci Sociologie životního stylu (https://jana-duffkova.rubicus.com/sociologie-zivotniho-stylu/state-a-jine-texty/)