Statě a jiné texty k tématice sociologie kultury

Následující statě jsou uváděny v této formě: kompletní bibliografický údaj v podobě oficiální citace (zde většinou vč. čísla ISBN) + VIZ odkaz na dokument ke stažení na těchto www). Statě jsou řazeny podle roku publikování v tištěné podobě, tzn. nejnovější stať je první.

Postupně budou uveřejňovány další statě - ovšem vzhledem k šíři a rozmanitosti pojetí kultury spadá do "ranku" sociologie kultury de facto většina statí prezentovaných na těchto www stránkách v bloku Sociologie životního stylu - Statě a jiné texty.   

  

Jana Duffková: Mnohovýznamovost ne/gramotných (Svět plný negramotných). In Společenské procesy a jejich aktéři. Acta Un.Car., Phil.et hist., Studia Sociologica XII. AUC, Phil.et hist., Praha: Karolinum 2000; s. 69-87

(VIZ Duffková - Mnohovýznamovost ne-gramotnosti .doc (171,5 kB))