Základní literatura k sociologii

Tento blok informací je určený jak pro zájemce mimo akademické prostředí, kteří se chtějí něco dozvědět o sociologických problémech nebo o sociologii jako takové, tak pro studenty - pro studenty budoucí (připravující se na přijímací zkoušky), pro stávající studenty začínající se sociologií (ať už v rámci studia oboru sociologie, nebo kurzu o sociologii v rámci studia jiného oboru) i pro studenty sociologie vyšších ročníků, kteří hledají obecný zdroj informací pro stručné připomenutí si nějakého sociologa, sociologické kategorie a termínu nebo vývoje sociologického směru a považují za zbytečné obracet se přímo na podrobné monografie.

Základní literaturu k sociologii představují především sociologické slovníky (VIZ Socg.slovníky v češtině.doc (68608)) a pochopitelně různé učebnice, "základy sociologie", "úvody do sociologie" a další tzv. konzultační knihy (VIZ Zákl.konz.knihy k socg.v češtině.doc (228864)).

 

Vysvětlivky k výběru prezentovaných publikací:

1) Sociologické slovníky v češtině

- v přehledu jsou uvedeny všechny slovníky v češtině, které byly u nás publikovány od r. 1970 (oproti např. anglické situaci jich bylo uveřejněno tak málo, že nemá smysl mezi nimi provádět nějakou selekci) – je samozřejmě pravda, že nejstarší z těchto slovníků má po téměř 40 letech od vydání poněkud sníženou informační hodnotu (úměrně tomu ovšem roste hodnota historická a antikvární, snad i starožitnická)

- slovníky mají univerzální využití (pro sociology i pro informující se ne-sociology – pro sociology je ovšem i ten nejkvalitnější a nejpodrobnější slovník jen východiskem k dalšímu studiu konkrétního tématu ve specializované literatuře)

2) Učebnice a jiná konzultační literatura k sociologii

- jde o literaturu podávající základní informace o sociologii a poskytující celkový pohled (i nadhled) na sociologii určenou sice přednostně pro člověka zajímajícího se o sociologii v rámci obecného vzdělání a všeobecného přehledu nebo začínajícího se studiem sociologie, ale velmi dobře využitelnou i studenty sociologie jako základ konkrétního tématu, který doposud nestudovali (s konzultační literaturou se "konzultuje" konkrétní problém, nemusí jít o klasické studium od úvodu po závěr)

- ze značného a neustále se rozšiřujícího spektra vydané literatury daného typu byla vzhledem k přednostnímu určení vybraná:

* pouze literatura v češtině

* nikoli specializovaná podrobná k jedné stránce sociologie (nikoli např. podrobné dějiny sociologie či detailní výklad metod a technik sociologického výzkumu - v prvním případě je určitou výjimkou značně rozsáhlá práce Harringtona a v druhém práce Dismana a Punche)

* pokud možno nejnovější či alespoň významná novější

* v zásadě běžně dostupná (když už ne v knihkupectvích, pak v knihovnách)

* výběr není tak úplně důsledně hodnotící (zařazení titulu do přehledu nebo naopak jeho vynechání nevypovídá nic o kvalitách publikace - současně ovšem všechny uváděné publikace mají přinejmenším velmi solidní standardní kvalitu)  

 

Vysvětlivky k údajům o jednotlivých publikacích v přiložených (a stažitelných) přehledech literatury:

- východiskem je základní bibliografický údaj (v běžné podobě tzv. úzusu) i s číslem ISBN pro jednoznačnou identifikaci publikace – pokud možno posledního (nejnovějšího) realizovaného vydání (pokud není uvedeno číslo-pořadí vydání, jde o vydání první)

- kurzívou jsou uvedeny dílčí poznámky (překlad, změny v uvádění autorů apod.)

Anotace charakterizující dílo jsou přejaté („oficiální“): u novějších publikací jde většinou o anotace nakladatelství dané práce, u starších o knihovnické anotace (tedy anotace z knihovnických katalogů, bibliografií a podobných pramenů)

Obsah prezentuje struktura kapitol a subkapitol uváděná v podrobnějším formátu (pokud sám autor knihu nestrukturoval jen do několika širších kapitol), aby bylo opravdu zřejmé, co je obsahem jednotlivých částí (pod označením obecného celku např. „Úvod do sociologie“ se může skrývat celá škála různých informací) – samozřejmě nemá smysl uvádět seznam hesel u slovníků

Recenze jsou uváděny jen výběrově (nikoli u všech publikací a rozhodně nikoli všechny recenze na dané dílo), a to oficiální recenze z odborného tisku zpravidla sociologického, výjimečně bibliografického

 

Pokud by některý z čtenářů chtěl sdělit své dojmy ze základní sociologické literatury (ať už slovníků, nebo učebnic atd.), může svůj názor a svoje hodnocení zapsat do následujícího "diskusního fóra". Přitom je jedno, zda hodnocení bude pozitivní nebo negativní, a dokonce ani nemusí být vyhraněně chválící či vyhraněně odmítající; lze, samozřejmě, i upozorňovat na literaturu chybějící.

 

Komentář k základní literatuře k sociologii

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.