Dané www stránky jsou určeny především studentům oboru sociologie na FF UK v Praze – mají být obsažnějším, mobilnějším i interaktivnějším prostředníkem mezi mnou coby vysokoškolským učitelem a studenty navštěvujícími moje kursy nebo píšícími u mne své bakalářské a diplomové práce, než jsou katedrální stránky (https://sociologie.ff.cuni.cz).      

Tím je, pochopitelně, určen hlavní (nikoli však jediný) obsah těchto stránek:

  • nezbytná užitečná byrokracie k jednotlivým kursům (sylaby, témata referátů a prací, otázky) a dalším mým pedagogickým činnostem na katedře (seznamy navrhovaných témat ke studentským pracím),
  • další materiály mající především charakter studijních podkladů k jednotlivým kursům.   

Informace zde ovšem mohou hledat (a doufám, že i najít) i jiní zájemci o sociologii, včetně posluchačů mých kurzů mimo FF.   

Závěrem ještě dvě nutná upozornění:

1) přes profesní, odborný charakter obsahu těchto stránek, jde právně vzato o moje vlastní/osobní stránky, za které nenese nikdo (ani katedra sociologie, ani FF, natož UK) kromě mne žádnou odpovědnost - ovšem současně nikdo kromě mne nemůže obsah těchto stránek ovlivňovat,

2) vzhledem k tomu, že tyto stránky se vším všudy vytvářím já coby počítačový a internetový uživatel a nikoli profesionál, doufám, že přežijete ve zdraví (hlavně duševním) nejrůznější technické lapsusy a budete spolu se mnou věřit, že všechno se nejen vylepšit dá, ale také se časem opravdu vylepší.

  

JANA  DUFFKOVÁ

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.